Νέος δικτυακός τόπος: Από 1 Δεκεμβρίου 2014 λειτουργεί ο νέος μας δικτυακός τόπος στην διεύθυνση

http://career.duth.gr/portal.

Η παρούσα διεύθυνση http://career.duth.gr/cms/ θα παραμείνει ενεργή αλλά δεν θα ενημερώνεται.

"Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο της Γνώσης & παρέχει υπηρεσίες για το δικαίωμα στην Ελπίδα"

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στον Ιδιωτικό Τομέα σ' Ελλάδα & Εξωτερικό (17-05-2013)

Μηχανικός-Mεταλλειολόγος ή Mηχανικός με σχετική εμπειρία, ως υπεύθυνος μεταλλευτικής εταιρείας για τις εγκαταστάσεις της στο Γυαλί Νισύρου. Βιογραφικά μονο στο email: info@aegean-perlites.com

Κυπριακή εταιρία κατασκευής εξοπλισμού ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο μηχανικό στο τμήμα σχεδιασμού και παραγωγής. Απαιτείται τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, γνώση Αγγλικής, άριστη γνώση ACAD και άλλου σχεδιαστικού λογισμικού όπως Pro ENGINEER ή SolidWorks. Βιογραφικά να αποστέλλονται στο stathis@euromarket-cy.com

Η ναυτιλιακη εταιρεια Danaos Shipping Co Ltd αναζητει Electrical Department Manager. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχιούχος Μηχανολόγοs Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ , τουλάχιστον 5 ετης εμπειρία στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας. Απταιστη γνώση αγγλικών. Ηλικία: 35-45 ετών. Παρακαλούμε αποστειλετε βιογραφικο με θεμα "EM1605" στο hr@danaos.com

Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Μαρούσι αναζητά νέο Πολιτικό ή Μηχανολόγο μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για επιδοτούμενη πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ "Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους μέχρι 29 " με προοπτική μόνιμης πρόσληψης, για θέση γραφείου. Αποστολή βιογραφικών στο for.cv.here@gmail.com

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Πελοπόννησο, ζητά να προσλάβει μηχανικό (AEI ή ΤEI έως 35 ετών) ως υπεύθυνο συντήρησης οχημάτων οδοποιίας .Αποστείλατε βιογραφικό στο: jobsdim@hotmail.com

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Πελοπόννησο, ζητά να προσλάβει μηχανικό (AEI ή ΤEI έως 40 ετών) με εμπειρία σε Δημόσια Έργα (κοστολόγηση έργων, σύνταξη λογαριασμών, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, αλληλογραφία με Υπηρεσίες). Αποστείλατε βιογραφικό στο: jobsdim@hotmail.com

Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Πελοπόννησο, ζητά να προσλάβει μηχανικό (AEI ή ΤEI έως 40 ετών) με εμπειρία σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και στην διαχείριση Δημόσιων Έργων για απασχόληση σε εργοτάξιο. Αποστείλατε βιογραφικό στο: jobsdim@hotmail.com

Μελετητική εταιρία στην Αθήνα αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό, δομοστατικής κατεύθυνσης, για μόνιμη απασχόληση με αντικείμενο την εκπόνηση στατικών μελετών μεγάλων τεχνικών έργων και σύνθετων κτιρίων. Απαραίτητα προσόντα η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η άρτια θεωρητική κατάρτιση και η καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση γλώσσας προγραμματισμού και η εμπειρία σε χρήση στατικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο: firm.humanres@gmail.com

Μελετητική εταιρία στην Αθήνα αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση με αντικείμενο την εκπόνηση, οργάνωση και διαχείριση γεωτεχνικών μελετών θεμελίωσης μεγάλων τεχνικών έργων, κτιρίων και αντιστηρίξεων πρανών. Απαραίτητα προσόντα η δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες, η άρτια θεωρητική κατάρτιση και η άριστη γνώση αγγλικών. Προσφέρονται εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά στο: hr.geot@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, κατά προτίμηση Χημικός ή Περιβαλλοντολόγος με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε μελέτες/σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ζητείται από εταιρία μελετών στο κέντρο της Αθήνας. Παρακαλώ μόνο Βιογραφικά, που υπερκαλύπτουν τη σχετική προϋπηρεσία, πλήρως εμπιστευτικά στο e-mail: delphiengineering@yahoo.gr

Τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης (ηλικίας 25-35 ετών) για εργασία πεδίου σε όλη την Ελλάδα. Απαραίτητες προϋποθέσεις οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και η κατοχή διπλώματος οδήγησης καθώς και η έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mihaniki.gr

Η «ΙSV A.Ε.» ενδιαφέρεται να προσλάβει Εργοδηγό Η/Μ με πενταετή εμπειρία σε οργάνωση και παρακολούθηση εργοταξίου οικοδομικών έργων (μονοκατοικίες). Απαραίτητη γνώση AUTOCAD & MS Office. Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129, ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, στο φαξ 210-4839699 ή στην ηλ.διεύθυνση Gathineos@isv.gr

Η «ΙSV A.Ε.» ενδιαφέρεται να προσλάβει Εργοδηγό με πενταετή εμπειρία σε οργάνωση και παρακολούθηση εργοταξίου οικοδομικών έργων (μονοκατοικίες). Απαραίτητη γνώση AUTOCAD & MS Office. Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129, ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, στο φαξ 210-4839699 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Gathineos@isv.gr

Η «ΙSV A.Ε.» ενδιαφέρεται να προσλάβει Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής κτιριακών έργων. Απαραίτητη η γνώση AutoCAD, MS Office. Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129, ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, στο φαξ 210-4839699 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Gathineos@isv.gr

Η «ΙSV A.Ε.» ενδιαφέρεται να προσλάβει Σχεδιαστή-ρια μέσω Η/Υ (AutoCAD) με πενταετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής , ικανότητα στην Αρχιτεκτονική αποτύπωση από σκαρίφημα, γνώση ΓΟΚ & σύνταξη φακέλου Αδείας. Αποστολή βιογραφικού στο φαξ 210-4839699 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Gathineos@isv.gr

Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναζητά για εργασία έμπειρο Μηχανολόγο Μηχανικό απόφοιτο ΤΕΙ με γνώσεις υδραυλικών κυκλωμάτων ανοιχτού τύπου. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο info@heliotechniki.com, τηλ. 210/3222882

Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Διπλωματούχο Interior Designer με επταετή πείρα στον συντονισμό- παρακολούθηση-επίβλεψη έργων και στην σύνταξη shop drawings, ικανότητα διαχείρισης εργασίας υπό πίεση, με άριστη γνώση αγγλικών για εργασία στο Κατάρ. Αποστολή βιογραφικών ελληνικά-αγγλικά στο hr@pima.gr

Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με δεκαετή πείρα στον συντονισμό-παρακολούθηση-επίβλεψη έργων και στην σύνταξη shop drawings, ικανότητα διαχείρισης εργασίας υπό πίεση, με άριστη γνώση αγγλικών για εργασία στο Κατάρ. Αποστολή βιογραφικών ελληνικά-αγγλικά στο hr@pima.gr

Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό με δεκαετή πείρα στον συντονισμό-παρακολούθηση-πίβλεψη έργων και στην σύνταξη shop drawings, ικανότητα διαχείρισης εργασίας υπό πίεση, με άριστη γνώση αγγλικών για εργασία στο Κατάρ. Αποστολή βιογραφικών ελληνικά-αγγλικά στο hr@pima.gr

Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα με επταετή πείρα στον συντονισμό-παρακολούθηση-επίβλεψη έργων και στην σύνταξη shop drawings, ικανότητα διαχείρισης εργασίας υπό πίεση, με άριστη γνώση αγγλικών για εργασία στο Κατάρ. Αποστολή βιογραφικών ελληνικά-αγγλικά στο hr@pima.gr

Ο Όμιλος εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ζητά Μηχανικό (pipe stress engineer) με 3ετή εμπειρία σε μελέτη ανάλυσης τάσεων σωληνώσεων βιομηχανικών-ενεργειακών έργων με ROHR2, Caesar II, μελέτη, σχεδιασμό στηριγμάτων αντίστοιχων σωληνώσεων. Απαραίτητη καλή γνώση Autocad και αγγλικής γλώσσας, κα.Δεκαρίστου, κωδικός «stress engineer», adekaristou@jp-avax.gr

Από το εμφιαλλωτήριο νερού Μπέλλες στο ’γκιστρο του νομού Σερρών ζητείται Μηχανολόγος μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αποστείλατε βιογραφικό στο 2310 559421 η στο e-mail: akoglan@otenet.gr

Εταιρεία Συμβούλων Μελετών στη Θεσ/νίκη ενδιαφέρεται για συνεργασία με Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου τουλάχιστον Β΄ Τάξης στις κατηγορίες μελετών: Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές. Περιβαλλοντικές Μελέτες. Να γνωρίζει αναλυτικές προμετρήσεις, προϋπολογισμούς, τιμολόγιο κλ.π.. Αποστολή βιογραφικού:officialjobdirect@yahoo.gr

Εταιρεία Συμβούλων Μελετών στη Θεσ/νίκη ενδιαφέρεται για συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου τουλάχιστον Β΄ Τάξης στις κατηγορίες μελετών: Στατικές Μελέτες, Μελέτες Υδραυλικών Έργων, Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων. Να γνωρίζει να συντάσσει αναλυτικές προμετρήσεις, προϋπολογισμούς κ.λ.π. Αποστολή Βιογραφικού: officialjobdirect@yahoo.gr

Εταιρεία Συμβούλων και Μελετών στη Θεσ/νίκη ενδιαφέρεται για συνεργασία με Τοπογράφο Μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄ Τάξης και άνω στις κατηγορίες μελετών: Μελέτες Τοπογραφίας. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων. Μελέτες Υδραυλικών Έργων. Πολεοδομικές Ρυμοτομικές Μελέτες. Αποστολή βιογραφικού: officialjobdirect@yahoo.gr

Εταιρεία Συμβούλων και Μελετών στη Θεσ/νίκη ενδιαφέρεται για συνεργασία με Αρχιτέκτονα κάτοχο μελετητικού πτυχίου τουλάχιστον Β΄ τάξης στις κατηγορίες μελετών: Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών έργων. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες. Να γνωρίζει αναλυτικές προμετρήσεις, προϋπολογισμούς, αναλυτικό τιμολόγιο κλ.π.. Αποστολή Βιογραφικού: officialjobdirect@yahoo.gr

Εταιρεία Συμβούλων και Μελετών στη Θεσ/νίκη ενδιαφέρεται για συνεργασία με Μηχανικό Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄ Τάξης στις κατηγορίες μελετών: Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες. Να γνωρίζει αναλυτικές προμετρήσεις, προϋπολογισμούς, αναλυτικό περιγραφικό τιμολόγιο (άρθρα) , κ.λ.π. Αποστολή βιογραφικού: officialjobdirect@yahoo.gr

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός με μεγάλη ευχέρεια στην σύνθεση και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση.Απαραίτητη πολύ καλή γνώση ΓΟΚ και οργάνωση φακέλων για αδειοδότηση καθώς και προγραμμάτων Autocad και 3Dsmax. Τηλ. επικοινωνίας 210 6848248 και αποστολή βιογραφικών στο e-mail: building-b@otenet.gr

Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με εργοστάσιο στην Κίνα αναζητά για εργασία έμπειρο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό απόφοιτο Ανώτερης Πολυτεχνικής σχολής με γνώση φωτοβολταϊκών και αιολικών εφαρμογών, info@heliotechniki.com, τηλ. 2103222882

Ζητείται Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός για ημιαπασχόληση ή εξωτερική συνεργασία με τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε πεδίο, νομοθεσία και διεκπεραίωση. Αποστολή βιογραφικών στο topografosmhxanikos@gmail.com

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Προγραμματιστής για συνεργασία με προοπτική εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ερευνητικό πρόγραμμα. Απαραίτητες γνώσεις: α) Web και Windows Development σε .NET/Mono (C#), β) Καλή γνώση T-SQL. Εμπειρία σε Graphics Intensive Development (GDI+, OpenGL). Αποστολή βιογραφικών work@geotechpedia.com

Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης ενέργειας ενδιαφέρεται για πρόσληψη Μηχανικού Πληροφορικής ,μέλους ΤΕΕ,με τριετή εμπειρία ,άριστη γνώση σχεδιασμού portals και ανάπτυξης εφαρμογών για web portals με πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ,άριστη χρήση Microsoft.NET και δυνατότητες υποστήριξης ΙΤ.Αποστολή βιογραφικού σε hygrogas@tee.gr.

Τεχνική εταιρία στο Κολωνάκι ζητά άμεσα Αρχιτέκτονα με αυστηρό προσανατολισμό στο minimal design και άριστη γνώση 3DS-Max, Autocad-3D, Photoshop, Archicad ή Revit 10-13, Office, με ευχέρεια στη σύνθεση και στις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Απαραίτητη αποστολή δείγματος δουλειάς-portfolio. Βιογραφικά στο e-mail: greekdevelopment@yahoo.com

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας & ασφάλειας, ζητά συνεργασία με Μηχανολόγο (ή Ηλεκτρολόγο) Μηχανικό για μερική απασχόληση στην περιοχή της Αττικής με διετή εμπειρία. Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος: e-mail info@biosafety.gr

Τεχνική εταιρεία αναζητά: Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Υπεύθυνο Πωλήσεων με προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2έτη σε αντίστοιχη θέση, γνώση Η/Υ. Απαιτούμενα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Εμπειρία σε βιομηχανικές πωλήσεις, Πελατοκεντρική φιλοσοφία, Πολύ καλή γνώση Αγγλικών , Πνεύμα ομαδικότητας Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: elconcareer@gmail.com Υποψη Κας Ρίζου

Ζητούνται έμπειροι Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Project Managers & Design Managers, για μόνιμη εργασία σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρία στα Αραβικά Εμιράτα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Optimal Business Action AE στο 210-3259354/357 ή liakopoulou@optimalba.gr, sanidas@optimalba.gr ή στο fax 210-3259380

Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ Σύμβουλοι Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) αναζητά Χημικό Μηχ/κό με εξειδίκευση στη Βιομηχανική Ασφάλεια (Process Safety) και 3 ετή εμπειρία σε μελέτες βιομηχανικής ασφάλειας, προστασίας από εκρήξεις και ασφάλειας μηχανών. ’ριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά αποστέλλονται προς jobs@ergonomia.gr, φαξ: 2102773322

Ζητούνται στην Γερμανία από βιομηχανία σε εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων σχεδιαστές μηχανολογικού σχεδίου με εμπειρία και άριστη γνώση Autocad 3D και Autodesk inventor ή Solid works και γνώσεις αγγλικών ή γερμανικών για μόνιμη απασχόληση με τρίμηνη δυνατότητα διαμονής σε χώρο της εταιρείας με προοπτικές εξέλιξης. Savas Nisamidis tel. 00491726210299

Ζητείται Αρχιτέκτων μηχανικός με τουλάχιστον 4ετή εμπειρία σχεδιασμού και μελέτης εφαρμογής. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας, του ΓΟΚ, NOK και προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης Autocad Architecture 2D& 3D και 3D Max. Τηλ.2107256331-2, 6937286939 email: aldathens@gmail.com

Ζητείται από την Axia Group Γερμανίας Πολιτικός Μηχανικός με άριστη γνώση γερμανικών και τουλάχιστον 5ετη εμπειρία για την επίβλεψη των έργων μας, την παρακολούθηση προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων. Τα βιογραφικά να σταλούν μέσω mail στο av@axia-immobilien.de, τηλ.: 0049 511 85030988

Ο Όμιλος J&P ΑΒΑΞ (ενεργειακό τμήμα) ζητά: Ενεργειακό Μηχανικό με εμπειρία στη συλλογή επιμέρους προσφορών εξαρτημάτων και μηχανημάτων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές πελατών, στην υποβολή ολικών προσφορών, σε διαπραγματεύσεις και αναθέσεις σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, διυλιστηρίων και μονάδων υγροποιημένου αερίου. adekaristou@jp-avax.gr, φαξ:2106196801

Zητείται Μηχανικός για εργασία ως εργοταξιάρχης στη νήσο Ρόδο και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: linardostam@gmail.com ή στο φαξ: 22410 60367

Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος Πολυτεχνείου, ζητείται από εμπορική και βιοτεχνική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά, για την τεχνική υποστήριξη των πωλήσεων. Αποστολή βιογραφικών: info@kmmb.gr, fax: 2104176737

Πηγή: tee.gr

Προβολή
Δ.Α.ΣΤΑ Δ.Π.Θ. Mobile App
Android app on Google Play Download on the App Store
Όλες οι πληροφορίες των δικτυακών τόπων της Δομής Απασχόλησης είναι διαθέσιμες στην οθόνη του κινητού σας κάνοντας χρήση της εφαρμογής αυτής.
Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Mixcloud
Live Support

LiveZilla Live Help Software

Επικοινωνήστε μαζί μας ζωντανά!

Σχόλια
Αναζήτηση
WWW
career.duth.gr
Ερωτήματα

Για οποιοδήποτε ερώτημά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διασύνδεσης, συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής ερωτημάτων.

Εκπομπή Διασυνδεθείτε

Η ΔΑΣΤΑ Δ.Π.Θ και το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπουν ραδιοφωνικά κάθε Παρασκευή στις 11:00 με 14:00.
Μηχανή Αναζήτησης Εργασίας


Νέα πρωτότυπη ελληνική μηχανή αναζήτησης εργασίας. Kάνετε μία αναζήτηση εργασίας

Νέο H αναζήτηση εργασίας μέσω του yourse.gr γίνεται πλέον και εσωτερικά στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης περισσότερα...

Αναζήτηση Πρακτικής Άσκησης
Εσύ πού θα κάνεις πρακτική;

Πόλη:
Φοιτητικό Portal Ξάνθης

ΔημοσκόπησηΒοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης

Who's online
There are currently 0 users and 8 guests online.