540 θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία: 
13/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
29/09/2014-13/10/2014

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 540 συνολικά θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία "Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε." ως κατωτέρω:

Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο Τομέα

Αναζητήστε θέσεις εργασίας για τις κατηγορίες Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμο και Αορίστου Χρόνου), Ορισμένου Χρόνου, Μερικής Απασχόλησης και Σύμβαση Έργου.

9 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Αβδήρων (Ν. Ξάνθης)

Καταληκτική ημερομηνία: 
28/09/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
22/09/2014 - 28/09/2014
Τηλέφωνο: 
2541352516, 2541352517

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού εννέα (9) εργατών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και καθαριότητας έτους 2014 στο Δήμο μας.

14 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας

Καταληκτική ημερομηνία: 
26/9/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
17/09/2014-26/9/2014
Τηλέφωνο: 
23850 26474

Το ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από τη υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2015, ως ακολούθως:

4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
3 ΔΕ Μαγείρων-ισσών
7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 1 user and 19 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης