Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο Τομέα

Αναζητήστε θέσεις εργασίας για τις κατηγορίες Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμο και Αορίστου Χρόνου), Ορισμένου Χρόνου, Μερικής Απασχόλησης και Σύμβαση Έργου.

56 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης

Καταληκτική ημερομηνία: 
10/11/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
31/10/2014 - 10/11/2014
Τηλέφωνο: 
2313302941,-840,-841,-842,-843,-852,-856

Ο Δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα έξι (56) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παύλου Μελά που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα:

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (Έβρος)

Καταληκτική ημερομηνία: 
10/11/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
01/11/2014 - 10/11/2014
Τηλέφωνο: 
2552027272

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ (∆H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) Παιδαγωγού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ

10 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Κέντρο Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης

Καταληκτική ημερομηνία: 
03/11/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
24/10/2014 - 03/11/2014
Τηλέφωνο: 
2541072554

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού µουσικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου του Τµήµατος Πολιτισµού του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης πο

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 1 user and 18 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης