Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο Τομέα

Αναζητήστε θέσεις εργασίας για τις κατηγορίες Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμο και Αορίστου Χρόνου), Ορισμένου Χρόνου, Μερικής Απασχόλησης και Σύμβαση Έργου.

10 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)

Καταληκτική ημερομηνία: 
07/08/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
29/07/2014 - 07/08/2014
Τηλέφωνο: 
2613613690

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 10 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα.

Ειδικότερα:
1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

11 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Ν.Π.∆.∆. EΥνεστία ∆ήμου Νέστου (Ν. Καβάλας)

Καταληκτική ημερομηνία: 
09/08/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
31/07/2014 - 09/08/2014
Τηλέφωνο: 
2591350147

Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. EΥνεστία ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. ΕΥνεστία του ∆ήµου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη.

5 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Αχαρναί, Αττική)

Καταληκτική ημερομηνία: 
04/08/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
25/07/2014 - 04/08/2014
Τηλέφωνο: 
2131333120, 2131337119

Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) πτυχιούχους ΑΕΙ και τρείς (3) πτυχιούχους ΑΤΕΙ, συνολικά πέντε (5), µέσω ανοικτών προσκλήσεων και συνολικής χρηµατοδότησης από έργα ΕΣΠΑ (ερευνητικά και αναπτυξιακά που στηρίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα).

Ειδικότερα:

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 1 user and 12 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης