Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο Τομέα

Αναζητήστε θέσεις εργασίας για τις κατηγορίες Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμο και Αορίστου Χρόνου), Ορισμένου Χρόνου, Μερικής Απασχόλησης και Σύμβαση Έργου.

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Καταληκτική ημερομηνία: 
25/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
16/10/2014 - 25/10/2014
Τηλέφωνο: 
2551061000

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκο

4 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου (Έβρος)

Καταληκτική ημερομηνία: 
24/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
15/10/2014 - 24/10/2014
Τηλέφωνο: 
2553024555

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚ

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 1 user and 10 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης