Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο Τομέα

Αναζητήστε θέσεις εργασίας για τις κατηγορίες Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμο και Αορίστου Χρόνου), Ορισμένου Χρόνου, Μερικής Απασχόλησης και Σύμβαση Έργου.

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ήµο Φυλής (Αττική)

Καταληκτική ημερομηνία: 
02/05/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
23/04/2014 - 02/05/2014
Τηλέφωνο: 
21023122228

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζεφυρίου» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ.

15 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Καταληκτική ημερομηνία: 
24/04/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
15/04/2014 - 24/04/2014
Τηλέφωνο: 
2695029870, 2695025358

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραµµα για την προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης µε κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Π

15 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου

Καταληκτική ημερομηνία: 
17/04/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
12/04/2014 - 17/04/2014
Τηλέφωνο: 
2251047033

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του 5ου Υποέργου «Έρευνες απολιθωµάτων» της Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθµιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου», για χρονικό διάστηµα έως

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 1 user and 13 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης