Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο Τομέα

Αναζητήστε θέσεις εργασίας για τις κατηγορίες Τακτικό Προσωπικό (Μόνιμο και Αορίστου Χρόνου), Ορισμένου Χρόνου, Μερικής Απασχόλησης και Σύμβαση Έργου.

210 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Καταληκτική ημερομηνία: 
10/09/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
01/09/2014 - 10/09/2014
Τηλέφωνο: 
2105121236, 2105127942, 2105125732

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Ειδικότερα:
2 ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
107 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

16 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του ∆ήµου Λαγκαδά (Ν. Θεσσαλονίκης)

Καταληκτική ημερομηνία: 
02/09/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
28/08/2014 - 02/09/2014
Τηλέφωνο: 
2394020323

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισµού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του ∆ήµου Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατ’ επειγουσών αναγκών των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.∆.∆., συνολικά, δεκαέξι (16) ατόµων

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων (Κρήτη)

Καταληκτική ημερομηνία: 
08/09/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
30/08/2014 - 08/09/2014
Τηλέφωνο: 
2810752622

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, που εδρεύει στις Ά

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 1 user and 17 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης