2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στo Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου (Ν. Δράμας)

Καταληκτική ημερομηνία: 
16/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
07/10/2014 - 16/10/2014
Τηλέφωνο: 
2523021001

Το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι.

Ειδικότερα:

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στo Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου (Έβρος)

Καταληκτική ημερομηνία: 
17/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
08/10/2014 - 17/10/2014
Τηλέφωνο: 
2554032202

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της πράξης με κωδικό ΜIS 305567, Προστασία και Διατήρηση της Βιοπο

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στo Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου (Έβρος)

Καταληκτική ημερομηνία: 
17/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
08/10/2014 - 17/10/2014
Τηλέφωνο: 
2554032202

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της πράξης με κωδικό ΜIS 305567, Προστασία και Διατήρηση της Βιοπ

10 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στo Ν.Π.∆.∆. "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου" (Έβρος)

Καταληκτική ημερομηνία: 
13/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
02/10/2014 - 13/10/2014
Τηλέφωνο: 
2553024555

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δέκα ωροµισθίων εκπαιδευτών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» του ΝΠ∆∆ «Κέντρο Κοινωνι

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 2 users and 14 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης