11 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Καταληκτική ημερομηνία: 
15/4/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
9/4/2014 - 15/4/2014
Τηλέφωνο: 
2810-279204 & 2810-226092

Η ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου "Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες" του έργου "Ανέγερση 64ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου (Αγ. Ιωάννης Δ.

14 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ΚΘ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Καταληκτική ημερομηνία: 
15/4/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
9/4/2014 - 15/4/2014
Τηλέφωνο: 
24670-44616

Η ΚΘ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για το Υποέργο 6 «Εργασίες Αρχαιολογίας στο Τµήµα Κοροµηλιά-Κρυσταλλοπηγή» του Έργου «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού: Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή: Τµήµα Κοροµηλιά

6 θέσεις Επικουρικού Προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Καταληκτική ημερομηνία: 
14/04/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
03/04/2014-14/04/2014
Τηλέφωνο: 
2513 500500

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

36 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον Οργανισμό Κωπαΐδας Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. Βοιωτίας)

Καταληκτική ημερομηνία: 
22/04/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
08/04/2014 - 22/04/2014
Τηλέφωνο: 
2268024123

Ο Οργανισμός Κωπαΐδας Ν.Π.Δ.Δ. ανακοινώνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 36 ατόμων για την κάλυψη των παροδικών του αναγκών.

Ειδικότερα:
4 ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
6 ΔΕ Χειριστές Εκ/κών Μηχανημάτων
3 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός
22 ΥΕ Εργάτες - Εργάτριες

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 1 user and 15 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης