1 θέση Εποχικού Προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ Περιοχή Ξάνθης

Καταληκτική ημερομηνία: 
17/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
08/10/2014 - 17/10/2014
Τηλέφωνο: 
2541023156

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ΔEΔΔΗΕ Α.Ε.

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στo Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής

Καταληκτική ημερομηνία: 
16/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
07/10/2014 - 16/10/2014
Τηλέφωνο: 
2531023175

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», που εδρεύει στην Κομοτηνή.

Ειδικότερα:

32 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής & Οικογενειακής Μέριμνας Δ.Θεσσαλονίκης

Καταληκτική ημερομηνία: 
16/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
07/10/2014-16/10/2014
Τηλέφωνο: 
2310 989283

Ο Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής & Οικογενειακής Μέριμνας Δ.Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

18 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
6 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
2 ΔΕ Μαγείρων
6 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών

Επισυνάπτεται η περίληψη της ανακοίνωσης.

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στo Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου (Ν. Δράμας)

Καταληκτική ημερομηνία: 
16/10/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
07/10/2014 - 16/10/2014
Τηλέφωνο: 
2523021001

Το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι.

Ειδικότερα:

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 1 user and 12 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης