214 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Καταληκτική ημερομηνία: 
14/08/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
11/08/2014 - 14/08/2014
Τηλέφωνο: 
2105121236

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Β.Α ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δεκατεσσάρων (214) ατόμων για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 έως 31/10/2014 για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Ειδικότερα:

10 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ Περιοχή Σύρου

Καταληκτική ημερομηνία: 
22/08/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
12/08/2014 - 22/08/2014
Τηλέφωνο: 
2281082618

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ /ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Π

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Καταληκτική ημερομηνία: 
15/08/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
06/08/2014 - 15/08/2014
Τηλέφωνο: 
251091464, 2510291459

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα.

Ειδικότερα:

3 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Καταληκτική ημερομηνία: 
16/08/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
07/08/2014 - 16/08/2014
Τηλέφωνο: 
2651021834

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της λίμνης Παμβώ

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 0 users and 18 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης