2 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)

Καταληκτική ημερομηνία: 
14/04/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
05/04/2014 - 14/04/2014
Τηλέφωνο: 
2613613690

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «PPP4Broadband» συνολικής διάρκειας από την υπογρα

22 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμo Φιλοθέης - Ψυχικού (Αττική)

Καταληκτική ημερομηνία: 
14/04/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
05/04/2014 - 14/04/2014
Τηλέφωνο: 
2132014722, 2132014759

O Δήμoς Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότερα:
4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
18 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

160 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ/Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (Ν. Αρκαδίας)

Καταληκτική ημερομηνία: 
14/04/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
04/04/2014 - 14/04/2014
Τηλέφωνο: 
2791025045

Η ΔΕΗ Α.Ε / Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα (160) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.

Ειδικότερα:

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ/Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΥΗΠ) (Αθήνα)

Καταληκτική ημερομηνία: 
07/04/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
29/03/2014 - 07/04/2014
Τηλέφωνο: 
2103355129

Η ΔΕΗ Α.Ε / Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΥΗΠ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆/ΝΣΗΣ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΥΗΠ) που εδρεύει στην Αθήνα.

Ειδικότερα:
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 0 users and 20 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης