12 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"» (Αττική)

Καταληκτική ημερομηνία: 
25/02/2014
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
17/02/2014 - 25/02/2014
Τηλέφωνο: 
2109598555

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος» Δήμου Καλλιθέας», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας.

Ειδικότερα:
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ / ΣΣΩΝ
4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 0 users and 2 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης