17 θέσεις ωρομισθίου προσωπικού στην 6η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 03.02.2010 /337)

Καταληκτική ημερομηνία: 
18/2/2010
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
11/2/2010 - 18/2/2010
Τηλέφωνο: 
2610/276.143

Η 6η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εκτάκτου ωρομίσθιου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας:
Α. Για χρονικό διάστημα έως 495 ωρών που θα προκύψουν από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι μετά την 30η Απριλίου 2010 και συγκεκριμένα :
1.-Τέσσερις -4- φύλακες εργοταξίου ημέρας (ΔΕ) στο Ν. Αχαΐας.
2.-Τέσσερις -4- φύλακες εργοταξίου ημέρας (ΔΕ) στο Ν. Ηλείας.
3.- Δύο -2- Νυχτοφύλακες εργοταξίου (ΔΕ) στο Ν. Αχαΐας.
4.- Ένα -1- Νυχτοφύλακα εργοταξίου (ΔΕ) στο Ν. Ηλείας.
5.- Ένα -1- Καθαριστή/στρια (ΥΕ) στο Ν. Αχαΐας.
6.- Ένα -1- Καθαριστή/τρια (ΥΕ) στο Ν. Ηλείας.

Β. Επίσης στην πρόσληψη του κατωτέρω ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εννιακοσίων ενενήντα (990,00) ωρών απασχόλησης που θα προκύπτουν από την ημερομηνία πρόσληψης και συγκεκριμένα :
1.- Έναν –1- Αρχαιολόγο (ΠΕ) στο Ν. Αχαΐας.
2.- Έναν -1- Αρχαιολόγο (ΠΕ) στο Ν. Ηλείας.
3.- Δύο -2- Συντηρητές ΠΕ ή ΤΕ ήΔΕ στο Ν. Ηλείας.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. σας δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης θέσεων εργασίας Δημοσίου Τομέα.

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook
Linkedin
Twitter
Google Plus
Αναζήτηση
Google


career.duth.gr/dimosio
www
online
there are currently 0 users and 7 guests online.
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης