Back to Top

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Το τεχνικό γραφείο Energyvolos στο Βόλο ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση autocad & MS office. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση λοιπών προγραμμάτων Η/Μ εγκαταστάσεων όπως adapt της 4Μ. Αποστολή βιογραφικών: energyvolos@gmail.com

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας από τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η γνώση Autocad. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@dimokas.gr

H EΠΤΑ ΑΕ στο Χαλάνδρι, αναζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ με γνώση μελετών ΗΜ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του 3γενή τομέα, τουλάχιστον 3ετής εργασιακή εμπειρία σε μελετητικό γραφείο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση CAD και ενεργειακού λογισμικού 4Μ - ΚΕΝΑΚ και Microsoft Office. info@epta.gr κωδ. ENER1

Μεγάλη Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Τεχνικό Η/Υ με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση. Απαιτούνται γνώσεις διαχείρισης: MS Windows Server, Network Switching / Routing, Active Directory Services, Linux, Firewall. Βιογραφικά: chdavri@avax-sa.gr. Κωδικός "IT-TECH_2019"

Η LJA Engineering προχωράει σε έναρξη δραστηριότητας στην Αθήνα και ζητάει Πολιτικούς Μηχανικούς. Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Δομοστατικής Μηχανικής, προηγούμενη εμπειρία σε στατικές μελέτες έργων υποδομής, χρήση Microstation και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθούν θετικά. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στα Αγγλικά στο ktheodoridis@lja.com

Η Trans Adriatic Pipeline (TAP AG) αναζητά για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, Μηχανικό με πολυετή εμπειρία στη συντήρηση και λειτουργία αγωγών & συμπιεστών, γνώσεις SCADA, εμπειρία στη διαχείριση ομάδας και budget. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή της αίτησής σας, παρακαλώ επισκεφθείτε το : Asset Manager Greece

Η Easy Facilities ATE., πρωτοπόρος εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και συντηρήσεων καταστημάτων τραπεζών, αλυσίδων λιανικής και ξενοδοχείων, αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό για το τμήμα ακινήτων. Προσφέρονται: μόνιμη απασχόληση, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση και ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ και γνώση του νόμου 4495/2017. Αποστολή βιογραφικών στο: hr@easyfacilities.com

Η Easy Facilities ATE., πρωτοπόρος εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και συντηρήσεων καταστημάτων τραπεζών, αλυσίδων λιανικής και ξενοδοχείων, αναζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό για το τμήμα ακινήτων. Προσφέρονται: μόνιμη απασχόληση, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση και ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ και γνώση του νόμου 4495/2017. Αποστολή βιογραφικών στο: hr@easyfacilities.com

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα για εργασία στο γραφείο και σε εργοτάξια Λιμενικών έργων της εταιρείας εκτός Αττικής. Αποστολή cv: utcteam.ike@gmail.com

Το αρχιτεκτονικό γραφείο NoData Architecture με έδρα την Πάρο, αναζητά αρχιτέκτονα με εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους για να γίνει μέλος της ομάδας. Προσόντα: - άριστη γνώση 2D+3D προγραμμάτων: Autocad ή Rhino, επιθημητά :(Vray + Grasshopper) - γραφιστικές ικανότητες σε προγράμματα Photoshop, Illustrator, Indesign, Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο nodata.architecture@gmail.com

Τεχνική εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών έργων ζητάει αρχιτέκτονα μηχανικό. Αποστολή βιογραφικών: cv@gsplan.com

Ανώνυμη Τεχνική εταιρία κατασκευής Δημοσίων Έργων, με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, ζητεί μηχανικο AEI-TEI με γνώση διαδικασιών επίβλεψης και διαχείρισης δημοσίων έργων, με εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΝΕ κλπ. και με γνώση Η/Υ (Windows, MS Office, autocad). Αποστολή Βιογραφικών - ellibouga@gmail.com.

Εταιρεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων, αναζητά για μόνιμη συνεργασία Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Απαιτούμενα προσόντα: Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ, γνώση σχεδιαστικών/υπολογιστικών προγραμμάτων, καλή γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού: info@pathengineering.gr

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός με 5ετή εμπειρία σε σχεδιαστικό γραφείο, με γνώσεις: Photoshop -AutoCAD -Excel -άδειες σε πολεοδομία και νομοθεσία σχετικά με τα ιδιωτικά ακίνητα. Αποστολή βιογραφικών στο e mail : cy-con-s@outlook.com

Από πολυεθνική εταιρεία με δραστηριότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και έδρα την Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κατεύθυνσης ενέργειας ή οικονομικών, με άριστη γνώση αγγλικών για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο energy.jobpost@gmail.com

Η ΙΚOSTAND τεχνική με έδρα στην Κηφισιά αναζητά αρχιτεκτονα με απαραίτητα προσόντα εργοταξιακη εμπειρία εως 5 -7 ετων άριστη γνώση αγγλικων MS OFFICE, AUTOCAD αποστείλατε βιογραφικό manosberahas@gmail.com

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία σε εργοτάξια,κοστολογήσεις,επιμετρήσεις. Αποστείλετε βιογραφικά στο mail info@polymichaniki.gr

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός με άριστη γνώση Autocad. Αποστείλετε βιογραφικά στο mail info@polymichaniki.gr.

Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε μελέτες Η/Μ εμπορικών χώρων και γενικότερα εμπειρία Η/Μ. Αποστείλετε βιογραφικά στο mail info@polymichaniki.gr

Ζητείται Μηχανικός, με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων για εργασία σε εταιρεία συμβούλων μηχανικών. Κατοχή μελετητικού πτυχίου στη Κατηγορία 13 «Υδραυλικές Μελέτες» θα συνεκτιμηθεί. Περιοχή: Αθήνα, Τύπος Θέσης Εργασίας: Σύμβαση έργου/ Πρόσληψη πλήρους απασχόλησης. Αποστολή βιογραφικών: hr@break-even.gr"

Ζητείται αρχιτέκτονας μηχανικός για συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο με εμπειρία στο αρχιτεκτονικό σχέδιο σύμφωνα με προδιαγραφές έκδοσης οικοδομικών αδειων. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή χρήση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων (η γνώση autocad και archicad). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987238959 Email: anaameligeo@hotmail.com

Η Easy Facilities A.T.E., πρωτοπόρος εταιρεία κατασκευών, ανακαινίσεων και συντηρήσεων καταστημάτων τραπεζών, αλυσίδων λιανικής και ξενοδοχείων, αναζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό για το τμήμα έργων. Προσφέρονται: μόνιμη απασχόληση, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση και εκτεταμένες δυνατότητες μάθησης και εξέλιξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Ελληνικού Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου. Αποστολή βιογραφικών στο: hr@easyfacilities.com

Η κατασκευαστική εταιρεία MORPHO με έδρα την Αθήνα, αναζητά επιβλέποντες διπλωματούχους μηχανικούς, με επιβεβαιωμένη εμπειρία, άνω των 5 ετών, για εργασία εντός και εκτός Αττικής. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο morpho.cv@gmail.com.

H PG Kamarinos Consulting Engineers ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για εργασία ως μελετητή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών στο mail@kamarinos.com

Η Easy Facilities A.T.E., πρωτοπόρος εταιρεία συντηρήσεων καταστημάτων τραπεζών, αλυσίδων λιανικής και ξενοδοχείων, αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για το τμήμα συντήρησης εγκαταστάσεων. Προσφέρονται: μόνιμη απασχόληση, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση και εκτεταμένες δυνατότητες μάθησης και εξέλιξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Ελληνικού Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου. Αποστολή βιογραφικών στο: hr@easyfacilities.com

Η Easy Facilities A.T.E., πρωτοπόρος εταιρεία συντηρήσεων καταστημάτων τραπεζών, αλυσίδων λιανικής και ξενοδοχείων, αναζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό για το τμήμα συντήρησης εγκαταστάσεων. Προσφέρονται: μόνιμη απασχόληση, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση και εκτεταμένες δυνατότητες μάθησης και εξέλιξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Ελληνικού Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου. Αποστολή βιογραφικών στο: hr@easyfacilities.com

Η Μελετητική Εταιρία EBArchitects ζητά συνεργάτη με άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft Office και Αγγλικής Γλώσσας για ανάληψη καθηκόντων Διοικητικής Υποστήριξης. Αποστολή Βιογραφικού στο: mbogris@ebarchitects.eu

Γραφείο στατικών μελετών ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με ελάχιστη 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής έργων από σκυρόδεμα. Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση jobs@lithos.com.gr

Εταιρεία ψύξης και κλιματισμού ,με έδρα στον Πειραιά, που δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό . Παρακαλώ τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο : hr@psyctotherm.gr

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, επιθυμεί άμεση συνεργασία με Μηχανικό, Απόφοιτο/η ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Πολιτικού Μηχανικού, που θα αναλάβει τον ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας σε full time έργο διάρκειας 13 μηνών στην περιοχή της Μεσσηνίας. Αποστολή βιογραφικών: nakou@gepgroup.gr - cv@gerpgroup.gr

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων/εργοστασίων (μεταλλικές κατασκευές, σκυροδέματα, έργα υποδομής κτλ.) για έργο της εταιρείας στην Αττική. Απαραίτητη γνώση διαχείρισης προσωπικού εργοταξίου, υπεργολάβων & προμηθευτών, MS Office, Autocad, MS Project, επιμετρήσεις/πιστοποιήσεις. Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη DLT-CIV στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com

Εταιρεία στο χώρο των στεγανωτικών, μονωτικών και γεωσυνθετικών υλικών ζητεί για πρόσληψη μηχανικό πωλήσεων πλήρους απασχόλησης με εμπειρία στο χώρο τουλάχιστον 3 ετών και δυνατότητα μετακίνησης σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή βιογραφικών στο info@geochem.gr

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ως βοηθός επιβλέποντος μηχανικού σε αναστηλωτικά έργα στο Άγιον Όρος. Ο μηχανικός θα πρέπει να βρίσκεται 4 ημέρες επί τόπου του έργου και 1 ημέρα στην έδρα (Θεσσαλονίκη). Autocad, Microsoft Office Εργοταξιακή εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και μεταπτυχιακό συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων θα μετρήσει θετικά info@ipodomitechniki.gr

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών και ασφαλτικών έργων. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία σε υδραυλικά έργα, για απασχόληση σε μεγάλο αποχετευτικό έργο εντός Αττικής, με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM). Συστάσεις επιθυμητές. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός για βοηθός μηχανικού συντήρησης σε αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις γραφείων στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο ακόλουθο mail: m.kynigalakis@niron.gr

Πηγή: https://portal.tee.gr/

Επιστήμες: 
Εργοδότης: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Πρoσφατα Aρθρα

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης