Back to Top

4 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στον ΕΛ.Γ.Ο. - "Δήμητρα"

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Απρίλιος 1, 2019

Εχοντας υπόψη την αριθμ. 18/128ης/07-02-2019/ΑΔΑ: ΩΓ2ΞΟΞ3Μ-62Λ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Consepp) που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ, Βιολογίας, Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συστηματική Βοτανική ή Φυτοκοινωνιολογία της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής, Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων διασυνοριακής συνεργασίας.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δημόσιο φορέα με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και υποδομών, και την παρακολούθηση και τήρηση φακέλων έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Γεωπονικών Σχολών, Τμήματος/Κατεύθυνσης Γεωργικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Γεωργικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τομέα προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αρδευτικών συστημάτων σε αγρο-κτηνοτροφικές μονάδες,
- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην αρχιτεκτονική τοπίου.
- Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο σχεδιασμό βοτανικών κήπων με την αξιοποίηση των ελληνικών αυτοφυών φυτών.
- Εργασιακή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
- Γνώση χειρισμού Η/Υ,
- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0-210 & 0- 220 στη Δρ. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.elgo.gr 

Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης