Back to Top

6 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Ίδρυμα Ευγενίδου (2019 - 2020)

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019

Το Ίδρυμα Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 έξι (6) υποτροφίες διάρκειας ενός έτους, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.

Το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π.
β) Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1989.
γ) Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, για πρόγραμμα το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
δ) Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.
ε) Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
στ) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
ζ) Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Τρόπος επιλογής των υποτρόφων
α) Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και μέσω συνέντευξης.
β) Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:
1) Σταθμισμένος βαθμός πτυχίου, με βάση τα οικονομικά δεδομένα: 40%
2) Συνέντευξη και αξιολόγηση της έκθεσης ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων (personal statement). 60%

Σημείωση: Οι υποτροφίες θα αποδοθούν για αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση.
β) Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής.
γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
δ) Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων (personal statement) έκτασης 300 έως 500 λέξεων.
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
στ) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος.
ζ) Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή.
η) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές από Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
θ) Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού (σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων ή υποψηφίων που είναι προστατευόμενα τέκνα) ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.
ι) Έγγραφα (σε ακριβή αντίγραφα) τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας κ.λπ. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
ια) Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, τα οποία θα αποδεικνύουν την άριστη γνώση της κάθε γλώσσας, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι τα πτυχία είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι την 10η Ιουνίου 2019.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν την 21η Ιουνίου 2019.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.

Σχετικός σύνδεσμος:
6 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Ίδρυμα Ευγενίδου (2019 - 2020)

Επίπεδο Εκπαίδευσης Υποτροφιών: 
Γεωγραφική Περιοχή: 
Επιστήμες: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Πρoσφατα Aρθρα

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης