Back to Top

107 άτομα με σύμβαση έργου στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1 Xημικός ή Φαρμακοποιός ή Βιολόγος στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη και σάρωση νέων αναστολέων του βήτα Αμυλοειδούς Πεπτιδίου ενάντια στη Νόσο Alzheimer – Treat AD»
Kαταληκτική ημερομηνία: 05-01-2015

1 Xημικός ή Φαρμακοποιός ή Βιολόγος στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη και σάρωση νέων αναστολέων του βήτα Αμυλοειδούς Πεπτιδίου ενάντια στη Νόσο Alzheimer»
Kαταληκτική ημερομηνία: 05-01-2015

7 άτομα (3 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, 2 Υποψήφιοι Διδάκτορες, 2 Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές) στο πλαίσιο της Πράξης: «Κλιμακώσιμη Επεξεργασία Επερωτήσεων και Συμπερασμός για Διασυνδεδεμένα Γεωχωρικά Δεδομένα» (SCARE)
Kαταληκτική ημερομηνία: 05-01-2015

4 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: «ΘΑΛΗΣ –Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ)»
Kαταληκτική ημερομηνία: 07-01-2015

4 άτομα στο πλαίσιο της Πράξης: «ΘΑΛΗΣ - Διερεύνηση Νέας φυσικής με τα πειράματα ATLAS και CMS στο LHC»
Kαταληκτική ημερομηνία: 07-01-2015

30 άτομα (19 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι, 3 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμοι, 1 ΔΕ Πληροφορικής, 1 ΠΕ Διοικητικός, 2 ΠΕ Διοικητικοί, 1 ΤΕ Διοικητικός, 3 ΔΕ Διοικητικοί) στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση δεδομένων σε επίπεδο καταλόγων και συστημάτων που αφορούν στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ μέσω: ηλεκτρονικής και χωροταξικής ενοποίησης συλλογών, έλεγχου, εμπλουτισμού και επικαιροποίησης ηλεκτρονικών
καταλόγων και βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας»

Kαταληκτική ημερομηνία: 13-01-2015

17 άτομα (2 Συντηρητές-τριες, 10 ΠΕ Συνεργάτες, 5 ΔΕ Συνεργάτες) στο πλαίσιο της Πράξης: «Δημιουργία Δικτύου των Μουσείων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης και εξωστρέφειας της πανεπιστημιακής γνώσης που προσφέρεται στα Μουσεία των Τμημάτων του Ιδρύματος»
Kαταληκτική ημερομηνία: 13-01-2015

22 άτομα (1 Νομικός, 2 Στελέχη Υποστήριξης με ειδικότητα στη Λογιστική, 3 Στελέχη Εξειδίκευσης στα Οικονομικά, 2 Στελέχη Διοίκησης με εξειδίκευση στη διαχείριση ολικής ποιότητας, 4 ΠΕ Συνεργάτες, 3 ΤΕ Συνεργάτες, 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, 4 ΔΕ Συνεργάτες, 2 Συνεργάτες για βοηθητικές εργασίες στην υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων) στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη στην διαχείριση ερευνητικών και
αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών"

Kαταληκτική ημερομηνία: 13-01-2015

4 άτομα (Πτυχιούχος Πληροφορικής, Πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστημών, Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Στέλεχος Υποστήριξης έρευνας)
Kαταληκτική ημερομηνία: 13-01-2015

3 άτομα (1 Γυμναστής-τρια, 2 Ναυαγοσώστες-στριες) στο πλαίσιο της Πράξης: «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής: Υλοποίηση προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας, αερόβιας, αναερόβιας ικανότητας, μυϊκής ενδυνάμωσης, αντοχής, ελέγχου βάρους και βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής, που απευθύνονται στα μέλη και τους εργαζόμενους της Πανεπιστημιακής κοινότητας»
Kαταληκτική ημερομηνία: 13-01-2015

1 Φυσικός Ερευνητής στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη λειτουργίας δύο Παγκόσμιων Σταθμών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»
Kαταληκτική ημερομηνία: 13-01-2015

1 Μεταπτυχιακός Ερευνητής Συνεργάτης στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ISMET-COMAREN»
Kαταληκτική ημερομηνία: 13-01-2015

1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο της Πράξης: «Ο ΟΓΚΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ JUNB/ CD30 ΚΑΙ Η ΔΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΩΜΑ ΣΕ ALK+ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ»
Kαταληκτική ημερομηνία: 14-01-2015

1 Πτυχιούχος Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης: «Σύστημα Συλλογής δεδομένων μέσω δικτύων ασυρμάτων αισθητήρων και διαχείρισης γνώσης, για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης και της απόδοσης πλοίων»
Kαταληκτική ημερομηνία: 14-01-2015

3 άτομα με σύμβαση έργου στο πλαίσιο της Πράξης: «Αποτίμηση δυνητικού οφέλους και ανάπτυξη εργαλείων για τον τελικό χρήστη με στόχο την ομαλή μετάβαση στον εξατομικευμένο δοσιμετρικό σχεδιασμό της βραχυθεραπείας»
Kαταληκτική ημερομηνία: 14-01-2015

1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ή Πτυχιούχος Ιατρικής ή Βιολογίας ή Χημείας ή άλλων συναφών ειδικοτήτων (ΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης: «Μειώνοντας την ανισότητα στην υγεία μέσω της βελτιστοποίησης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευάλωτους πληθυσμούς σε περίοδο οικονομικής κρίσης: κατάρτιση επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την παρέμβαση στην κοινότητα στα καρδιαγγειακά νοσήματα στην Αττική (Πρόγραμμα ΕΓΚΑΡΔΙΑ)»
Kαταληκτική ημερομηνία: 15-01-2015

6 Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για Δοικητική Υποστήριξη στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»
Kαταληκτική ημερομηνία: 16-01-2015

Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης