Back to Top

25 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 12, 2015

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη είκοσι πέντε συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2015» στο πλαίσιο των απαιτήσεων του κανονισμού της Ε.Ε. 199/2008. Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012 (άρθρο 205) και της αριθ. 5360/99744/16-9-2015 ΚΥΑ, την με ημερομηνία 14-10-2015 σύμβαση ανάθεσης έργου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και ειδικότερα στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας,καθώς και τις προβλεπόμενες δράσεις στην εθνική πρόταση.
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο:

1. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

2. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας
- Διδακτορικό δίπλωμα στην μελέτη ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

3. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
- Δίπλωμα καταδύσεων
- Δίπλωμα χειριστή ταχυπλόου

4. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

5. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας
- Δίπλωμα κατάδυσης
- Τριετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα του ΙΝΑΛΕ
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
- Γνώση λογισμικών στατιστικής (STATISTICA)
- Εμπειρά στους βιοδείκτες

6. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Επιστήμης της Θάλασσας
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Εμπειρία στη διαχείριση παράκτιας ζώνης τουλάχιστον ενός έτους

7. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Επιστήμης της Θάλασσας
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
- Εμπειρία σε θέματα θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής και διαχείρισης αποθεμάτων
- Εμπειρία σε διοικητικές θέσεις με αντικείμενο την διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων και θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

8. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών
- Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της Βιοστατιστικής ή Στατιστικής
- Άριστη ή καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Άριστη γνώση λογισμικού στατιστικής R
- Μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση βιολογικών δεδομένων

9. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Αλιείας
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

10. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Αλιείας
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

11. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Αλιείας
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Δίπλωμα καταδύσεων

12. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
- Πολύ καλή γνώση των αλειυόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων

13. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
- Διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στη συμμετοχή, διαχείριση και υποβολή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
- Διετής τουλάχιστον εμπειρία στην λογιστική παρακολούθυση εταιρειών, κατά προτίμηση μεταποιητικών και στην παρακολούθηση προϋπολογισμών
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
- Αποδεδειγμένη εμπερία διαχείρισης βάσεων δεδομένων, δημιουργίας και αξιολόγησης αναφορών

14. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου ή Τεχνολόγου Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ)
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

15. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου ή Τεχνολόγου Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ)
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

16. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου ή Τεχνολόγου Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ)
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

17. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου ή Τεχνολόγου Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ)
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

18. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου ή Τεχνολόγου Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ)
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

19. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ωκεανογραφία ή την Υδροβιολογία
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

20. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ωκεανογραφία ή την Υδροβιολογία
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

21. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

22. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Κατοχή πτυχίου Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή Περιβαλλοντολόγου
- Πολύ καλή γνώση αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων
- Γνώση λογισμικού πακέτου EXCEL όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα συλλέγονται
- Κατοχή άδειας οδήγησης και ΙΧ αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα λιμάνια της περιοχής

23. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
- Εμπειρία στην καταγραφή και μελέτη κητωδών

24. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής
- Τριετής τουλάχιστον εμπειρία στην καταγραφή αλιευτικών δεδομένων και στην επιστημονική κατάδυση
- Πολύ καλή γνώση των αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων με βάση την προηγούμενη εμπειρία
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Δίπλωμα καταδύσεων
- Δίπλωμα οδήγησης εξωλέμβιου σκάφους
- Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
- Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

25. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ΠΕ
- Τριετής τουλάχιστον εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση αλιευτικών δεδομένων, στη σύνταξη εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων
- Πολύ καλή γνώση των αλιευόμενων ειδών και των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών μεθόδων με βάση την προηγούμενη εμπειρία
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Δίπλωμα καταδύσεων τουλάχιστον
- Δίπλωμα οδήγησης εξωλέμβιου σκάφους
- Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 25940 22691-2

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.nagref.gr

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης