Back to Top

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολόγος Πληροφορικής στην ΝΤΙΑΞΟΝ ΑΒΕΕ στην Κομοτηνή

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 9, 2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ενός Τεχνολόγου Πληροφορικής εξέδωσε η ΝΤΙΑΞΟΝ ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς ομίλους στην Ελλάδα, για το εργοστάσιο της εταιρίας στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής.

Τα προσόντα

Για τη θέση Διπλωματούχου Μηχανικού (Κωδ. θέσης ΗΜΚ):
• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής.
• Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών, σε βιομηχανία πλαστικών. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων (όπως βεβαιώσεις εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων, αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια, κ.λπ.) ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και αντιγράφων ασφαλιστικής κάλυψης στον κύριο ασφαλιστικό τομέα.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επιθυμητά Προσόντα:
• Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τον τίτλο σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Γνώση επιπλέον γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.

Για τη θέση Τεχνολόγου Πληροφορικής (Κωδ. θέσης ΤΠΚ)
• Πτυχίο Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής Γλώσσας.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών, σε πληροφοριακά συστήματα (Manufacturing Management/Execution Systems) σε βιομηχανία πλαστικών. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων (όπως βεβαιώσεις εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων, αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια, κ.λπ.) ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και αντιγράφων ασφαλιστικής κάλυψης στον κύριο ασφαλιστικό τομέα.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επιθυμητά Προσόντα:
• Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τον τίτλο σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
Πού αποστέλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 69100 – Κομοτηνή
Υπόψη κας. Α. Λιάπη, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού DIAXON
αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό θέσης

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν έναν και μόνο κωδικό θέσης.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η 9η Σεπτεμβρίου 2016.

Όπως επισημαίνει η εταιρία κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει:
• Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση (την οποία μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα).
• Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
• Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.

(Πηγή: Παρατηρητής, 30/08/2016)

Γεωγραφική Περιοχή: 
Εργοδότης: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης