Back to Top

Online σεμινάριο για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων "SOFT1 ERP" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα Εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευσης, e-learning Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά διοργανώνει το online σεμινάριο για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων "SOFT1 ERP" - Επίπεδο 1.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον η βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρησιακών πόρων καθώς και η έγκυρη και έγκαιρη λήψη αποφάσεων αποτελούν απαραίτητα συστατικά για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, εταιρίες κάθε μεγέθους επενδύουν στην απόκτηση και χρήση ERP συστημάτων για τη μηχανογράφησή τους.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems) ενοποιούν όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες όπως είναι η Εμπορική Διαχείριση (Παραγγελιοληψία, Πωλήσεις, Τιμολόγηση κλπ), Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Γενική – Αναλυτική λογιστική, Διαχείριση Προσωπικού & Μισθοδοσία κλπ), Παραγωγή (Προδιαγραφές, Κοστολόγηση παραγωγής κλπ) και Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Ένα ERP σύστημα απλοποιεί πλήθος πολύπλοκων εργασιών διαχείρισης, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει μοναδική ταχύτητα στην οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, προσωποποιημένη και έγκυρη πληροφόρηση, εξοικονομώντας χρόνο και εξασφαλίζοντας σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Τα οφέλη από τη χρήση του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

-Οργάνωση των διαδικασιών και των λειτουργιών μιας επιχείρησης με στόχο τη σωστή και γρήγορη ολοκλήρωσή τους, τον έλεγχο και την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση
-Εξασφάλιση της δυνατότητας γρήγορης και ευέλικτης προσαρμογής στις έντονα μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες
-Αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην ευκολία χρήσης και στην εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει ένα σύγχρονου περιβάλλον εργασίας
-Ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης για την απόκτηση του συστήματος λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων
-Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων βασισμένων σε κοινές, ενημερωμένες, έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες, προσαρμοσμένες στα επίπεδα ευθύνης και τις αρμοδιότητες κάθε θέσης εργασίας και σημαντική βελτίωση στο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης.

Για την επιτυχημένη υλοποίηση ενός έργου εγκατάστασης ERP σε μία επιχείρηση και για την επιτυχημένη προσαρμογή του συστήματος στην επιχείρηση, είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των στελεχών της. Συνεπώς, η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως στόχο την κατάρτιση υποψήφιων στελεχών επιχειρήσεων στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση ERP συστημάτων. Για τις ανάγκες του μαθήματος, επιλέχθηκε το λογισμικό Soft1 ERP. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του είναι οι ακόλουθοι.

Διατίθεται σε όλα τα μοντέλα λειτουργίας: τοπική εγκατάσταση, ως cloud υπηρεσία, ως υβριδική εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύονται στη χρήση της εφαρμογής από οποιοδήποτε σημείο, αρκεί να έχουν μία σύνδεση Internet.
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι σπουδαστές μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτηθούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιπλέον οι επιχειρήσεις οι οποίες θα στελεχώσουν τους σπουδαστές, με απλή προσθήκη ενοτήτων εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα που χρειάζονται χωρίς περιττές δαπάνες και ανάγκη για επανεκπαίδευση.
Πλήρης επικοινωνία και ολοκλήρωση με εφαρμογές τρίτων (on/off line διαδραστικότητα) και κάλυψη απαιτήσεων mobility για ενημέρωση και εργασία από παντού, οποιαδήποτε στιγμή και μέσω οποιασδήποτε φορητής συσκευής αξιοποιεί η επιχείρηση για περιορισμό κόστους και καλύτερη απόδοση.
Ανεπτυγμένο από έμπειρους επαγγελματίες, με καινοτομική τεχνολογία που εξασφαλίζει λειτουργία ως τυποποιημένη, ready-to-run εφαρμογή αλλά και ως ανοικτή business πλατφόρμα. Έτσι, η επιχείρηση έχει την πλήρη κάλυψη οποιασδήποτε διαδικασίας, απαίτησης λειτουργικότητας και ενημέρωσης με ασφάλεια και ευελιξία
Διαθέσιμο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμανικά, Αλβανικά και Ρωσικά για άμεση αξιοποίηση από επιχειρήσεις με πολυεθνική λειτουργία στις αντίστοιχες χώρες.
Παγκόσμια βράβευση από τη Microsoft στο πλαίσιο του WPC 2011 ως η 2η καλύτερη cloud λύση ανεπτυγμένη στην πλατφόρμα Windows Azure.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα κατέχει τα ακόλουθα:

Βασικές γνώσεις διαδικασιών μιας επιχείρησης και ενσωμάτωσής τους σε ένα ERP σύστημα
Γνώση εγκατάστασης, αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας και βασικού χειρισμού της εφαρμογής
Κατάρτιση παραμετροποίησης εταιριών, ΦΠΑ και σχεδιασμού παραστατικών
Γνώση βασικής παραμετροποίησης και χρήσης εργασιών Συναλλασσομένων (Πελατών – Προμηθευτών)
Εξοικείωση με τη βασική παραμετροποίηση και χρήση διαχείρισης αποθήκης
Κατάρτιση σε θέματα παραγελιοληψίας, αγορών και πωλήσεων τόσο σε επίπεδο χρήσης όσο και παραμετροποίησης.
Γνώση βασικής παραμετροποίησης και χρήσης εισπράξεων και πληρωμών.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αποφοίτους Λυκείου με απαραίτητη την εξοικείωση στην χρήση υπολογιστών
Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, που επιθυμούν να αποκτήσουν κατάρτιση σε εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση ERP συστημάτων με στόχο τη στελέχωση επιτελικών και διοικητικών θέσεων σε επιχειρήσεις.
Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία σε διοίκηση επιχειρήσεων. Εάν κάποιος δεν διαθέτει καθόλου γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα είναι χρήσιμο να πάρει πρώτα μαθήματα από την πρώτη και από την τρίτη διδακτική ενότητα, που αφορούν βασικές γνώσεις πληροφορικής.

Τεχνολογία

Στο μάθημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό το οποίο θα διαθέσει η εταιρεία Softone. Ο κάθε εγγεγραμμένος στο μάθημα χρήστης θα λάβει άδεια χρήσης του λογισμικού για τη διάρκεια του μαθήματος.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Πηγή: http: www.epixeiro.gr

Είδος Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Οικονομικό Καθεστώς Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης