Back to Top

Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό

Αρχιτεκτονικό/τεχνικό γραφείο στη Ν. Φιλαδέλφεια ζητά για πλήρη ή μερική απασχόληση Μηχανικό ΤΕ με γνώσεις Autocad και μικρή εμπειρία σε νομοθεσία (αυθαίρετα, ΗΤΚ, ΕΕΜΚ) και αποτυπώσεις. Επικοινωνία: anastasia84gr@yahoo.gr

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ - ΤΕΙ) με 5ετή εμπειρία από Τεχνική εταιρεία με έδρα στο Χαλάνδρι για επίβλεψη, συντονισμό, διαχείριση δημοσίων έργων. Πλήρης απασχόληση. Αποστολή βιογραφικού: aktekat.ike@gmail.com

Ζητείται Εργοδηγός με 5ετή εμπειρία σε Οικοδομικά & Υδραυλικά Δημόσια έργα για εργοτάξια εντός Αττικής, email: aktekat.ike@gmail.com

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση υδραυλικών μελετών. Απαραίτητη τουλάχιστον 8ετής εμπειρία και γνώση αντίστοιχων λογισμικών πακέτων. Aποστολή βιογραφικών στο info@orbis-eng.gr

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε σχεδιασμό και μελέτη υδραυλικών έργων. Απαραίτητη γνώση HEC-RAS και σχεδιαστικού προγράμματος CAD και CIVIL. Aποστολή βιογραφικών στο foteinipapaspi@gmail.com

Τεχνικό γραφείο με έδρα την Αθήνα αναζητά για μερική απασχόληση Τοπογράφο Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) με αντικείμενο τις Τοπογραφικές Μελέτες. Αποστολή βιογραφικού στο: theoagapitos@gmail.com

Μηχανικος πεδιου σε λιμενικα εργα. Εργοταξιακη εμπειρία σε λιμενικά έργα επιθυμητή. Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος. Συντονισμό συνεργείων. Επίβλεψη εργασιών. Υπεύθυνος για τις επί τόπου τοπογραφικές εργασίες. Γνώση autocad, office, χειρισμό total station και gps. email: utcteam.ike@gmail.com

Ζητούνται από Τεχνική Εταιρεία στα Νότια προάστια Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί με εμπειρία, γνώση autocad και NOK για μόνιμη απασχόληση, (όχι εξωτερική συνεργασία) με ΑΠΥ. Καλό εργασιακό περιβάλλον. Τηλ. 6937065494 , email smoure@tee.gr

Η EnergyCert αναζητά Πολιτικό Μηχανικό πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη. Αρμοδιότητες: Επίβλεψη κατασκευών, Έκδοση Αδειών, Κοστολόγηση, Αποτυπώσεις κτιρίων, Διαχείριση Φακέλων Προγράμματος Εξοικονομώ, ΠΕΑ-Ενεργειακές Μελέτες, Αυθαίρετα. Απαιτούνται: Ελάχιστη Εμπειρία 2 ετών σε επίβλεψη κατασκευών, Γνώσεις Ενεργειακού Σχεδιασμού, Διαδικασίες Αδειών & Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Δίπλωμα Οδήγησης. CV: karanikolas@energycert.gr

Τεχνική Εταιρεία με δραστηριότητα στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, με έδρα την Αθήνα , ζητά για μόνιμη απασχόληση Μηχανικός - Εργοδηγό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία εργοταξίου - γραφείου. Η κατοχή διπλώματος και μηχανής - αυτοκινήτου θα εκτιμηθεί θετικά . Απαραίτητες γνώσεις, κοστολογίων, επιμετρησεων , autocad , word, excell. Αποστολή βιογραφικών στο ergon.analisis@gmail.com

Μελετητική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι, αναζητά συνεργασία με σχεδιαστή ή/ και μηχανικό δομικών έργων με κύριο αντικείμενο την παραγωγή σχεδίων ξυλοτύπων και τη σύνταξη προσφορών έργων. Απαραίτητη η γνώση AutoCAD. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση του REVIT ή αντίστοιχου προγράμματος 3D και ΒΙΜ. Για πληροφορίες: τηλ. 6944906014, email k.adamakos@a3eng.gr

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Aspect architects εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, κλπ). Αναζητά αρχιτέκτονα/ισσα για πλήρη μόνιμη απασχόληση με απαραίτητη εμπειρία +3 χρόνια. Απαιτούμενα προσόντα : ευχέρεια στη σύνθεση, πολεοδομική νομοθεσία, διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, Autocad, Archicad, Ms Office, Photoshop. Αποστείλατε βιογραφικό στο info@aspect-architects.gr

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό με αντικείμενο νομιμοποιήσεις, οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου (ΗΤΚ), ενεργειακά πιστοποιητικά, αποτυπώσεις. Αποστολή βιογραφικών: ntikekat@gmail.com

Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ,αναζητά Μηχανικό για το τμήμα Διαγωνισμών και Προσφορών, με τριετή εμπειρία σε έργα βαριάς βιομηχανίας όπως διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, κλπ, Γνώση Αγγλικών, ΜS Office, AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικών: hr.mallionda@gmail.com (θεμα athens_pe)

Μεγάλη Γερμανική εταιρεία γεωτεχνικών συμβούλων προσφέρει θέση εργασίας σε γεωτεχνικό μηχανικό για να υποστηρίξει κυρίως την ομάδα Offshore Foundations στα γραφεία της στο Βερολίνο. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε γεωτεχνικά έργα και πολύ καλές γνώσεις αγγλικής γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες στο grivas@gudconsult.de.

Ζητείται σχεδιαστής σχεδιάστρια με κάρτα ανεργίας για σχεδίαση σε AutoCAD . Εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε σχεδίαση για ένταξη σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ. Αποστολή βιογραφικών στο email : doretanikol@gmail.com

Ζητείται πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων σε τεχνικό γραφείο στο σταυρό Αγίας Παρασκευής με γνώσεις ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών, βιογραφικά στο tatsisf@teemail.gr ΤΗΛ 6936047345

Μηχανικός Έργων. Η θέση αφορά μηχανικό με γνώση στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής και συντήρησης έργων. Έλεγχος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αδειοδότησης, Εποπτεία κατασκευής και έλεγχος, προετοιμασία μηνιαίες αναφορές προόδου, Πτυχίο Μηχανικού, MS Office /AutoCAD, Αγγλικά. Email: info@mibsgroup.com, Τηλ. 2103241740

Τεχνική εταιρεία, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για την Κατασκευή Δικτύων Οπτικών Ινών εντός Αττικής. Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Απασχόληση στην κατασκευή υποδομών δικτυών οπτικών ινών εντός Αθηνών. 3 έτη κατ' ελάχιστο σχετική εμπειρία. Γνώση MS Office, AutoCAD,Google Earth. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106641217. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο mail: ckonstantinopoulos@hellasconstructions.com .

Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής : Εργοδηγό με εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών , δικτύων, έργων υποδομής ) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών και τον συντονισμό συνεργείων . ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6983511-13 Αποστολή βιογραφικών στο email : gram@ergoate.gr

Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής : Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό ή Τ.Ε.Ι. , με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών , δικτύων, έργων υποδομής ) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων ,σύνταξη επιμετρήσεων . ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6983511-13 Αποστολή βιογραφικών στο email : gram@ergoate.gr

Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής : Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών , δικτύων, υποδομής ) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ,σύνταξη επιμετρήσεων . ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6983511-13 Αποστολή βιογραφικών στο email : gram@ergoate.gr

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΑΕΙ για εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια έργα. Επαναποστολή βιογραφικών στο e-mail: kataskeuastiki.aion@gmail.com

Η ΕΞΥΠΠ ACTIVE SAFETY ζητά εξωτερικούς συνεργάτες: Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Χημικούς, Αρχιτέκτονες, για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας ή συντονιστή σε τεχνικά έργα, σε εταιρίες πελάτες της, αλλά και σε κλάδους άλλων δραστηριοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικά στο mail: c.chalofti@active-safety.gr .

Το γραφείο Gavalas Ioannidou Architecture αναζητά αρχιτέκτονα με εμπειρία άνω των 3 ετών. Απαραίτητη καλή γνώση ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης αδειών και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστόλη βιογραφικού και portfolio στο: info@gavalasioannidou.com

Ζητείται από Τεχνική Κατασκευαστική Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ /ΤΕΙ για στελέχωση εργοταξίου εντός Αττικής. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο αντικείμενο (επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, παραγγελίες). Αποστολή βιογραφικών: info@ergmasintechniki.gr

Η τεχνική εταιρεία ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΕΠΕ στην Πεύκη Αττικής, αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, για εργασία σε εργοτάξιο εντός και εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικού: grammateia@domikosistos.gr

Το κατασκευαστικό και μελετητικό γραφείο iPMA Constructions + Architecture με έδρα την Πάτρα και την Αθήνα, με εξειδίκευση στον τομέα των κατασκευών που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά έργα, αναζητά για μόνιμη και πλήρη απασχόληση Λογιστή/Λογίστρια στο γραφείο στην Πάτρα/Αθήνα με γενικές γνώσεις λογιστικής και άριστη γνώση Excel. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε κατασκευαστικές εταιρείες. info.ipconstructions@gmail.com

Ζητείται από Κατασκευαστική εταιρεία, που ασχολείται με Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα εντός Αττικής, Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για εργασία σε γραφείο και εργοτάξιο. Αποστολή βιογραφικών στο email: kkrat6@gmail.com.

Τεχνικό γραφείο στην Κηφισιά αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση . Απαραίτητα προσόντα : Δίπλωμα Πολυτεχνειακής σχολής / ΤΕΙ, Γνώσεις στο Fine /KENAK 4m, Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους, Επιθυμητά προσόντα : Δίπλωμα οδήγησης, Συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος. Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, Προοπτικές εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο logistirio@mnb.gr

Τεχνικό γραφείο στην Κηφισιά αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για πλήρη απασχόληση . Απαραίτητα προσόντα : Δίπλωμα Πολυτεχνικής σχολής, Γνώσεις στο ΝΟΚ/4495, Γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων, Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους αντρές υποψηφίους Επιθυμητά προσόντα : Δίπλωμα οδήγησης, Συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος Η εταιρεία προσφέρει :Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, Προοπτικές εξέλιξης Αποστολή βιογραφικών στο logistirio@mnb.gr

Η εταιρεία CERS Κατασκευαστές Μηχανικοί Α.Τ.Ε. με έδρα την Αθήνα, ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού με Πανεπιστημιακή ή/και Τεχνολογική εκπαίδευση, για εργοταξιακή απασχόληση εντός Αττικής. Οι αιτήσεις θα είναι εμπιστευτικές. Επικοινωνία: hr@cers.gr, 210.3645180 , 09:00-17:00

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, σε θέματα ΓΟΚ και αυθαιρέτων, από τεχνική εταιρεία στην περιοχή του Χολαργού. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@act.com.gr

Η εταιρεία JEPA ΕΠΕ, αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς για απασχόληση στο τμήμα κλιματισμού και το τμήμα δημόσιας υγείας και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, με 3-5 έτη εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών: jepa1@jepa.gr.

Ζητείται Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός για πλήρη απασχόληση, σε εταιρεία στον Αγ.Στέφανο Αττικής, δραστηριοποιείται στη μελέτη, κατασκευή, ανακαίνιση, τακτοποιήσεις, άδειες, HTK & ενεργειακές αναβαθμίσεις. Απαραίτητα Προσόντα: Γνώση Autocad, 3ds max, photoshop, MS Office, Δίπλωμα αυτοκινήτου. Αποστολή CV & portfolio στο amconstruction.engineers@gmail.com

Τεχνικό γραφείο στο Πόρτο Χέλι αναζητά: Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Δεξιότητες/Γνώσεις: Αutocad 2d - Γνώση 3d/Render θα συνεκτιμηθεί, Αρχιτεκτονικό σχέδιο, Αντίληψη/κατανόηση κατασκευής, Συνεκτιμάται η εμπειρία στην: Επίβλεψη εργοταξίου, Σύνταξη Ο.Α., Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Παρέχονται δυνατότητα δημιουργικής ελευθερίας/προσαρμογής των αρμοδιοτήτων, και συμμετοχής σε σύγχρονα πολυτελή projects. Αποστολή βιογραφικού/δείγματος δουλειάς στο info.d.dimaraki@gmail.com.

H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής της, αναζητά Τεχνικούς Διεργασιών Παραγωγής για το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο λειτουργεί 24x7 και ο ρόλος περιλαμβάνει σχήμα τεσσάρων (4) ημερών εργασίας ακολουθούμενες από δύο (2) ρεπό. Πληροφορίες: https://www.pmi.com/careers/job-details?id=49610

Η ΕΞ.Υ.Π.Π Hellecon Services, αναζητεί: Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ, Μηχανολόγους Τ.Ε, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Α.Ε.Ι, Ηλεκτρολόγους Τ.Ε, Χημικούς Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, για απασχόληση σε θέση τεχνικού ασφαλείας στις περιφερειες Αττικης - Στερεας Ελλαδας - Θεσσαλιας email: logistirio@hellecon.com

Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αττική, αναζητά Αρχιτέκτων 10ετούς εργοταξιακής εμπειρίας κτηριακών έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, Autocad και MS Office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dlkscv@gmail.com με την ένδειξη Architect.

Aπό κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός δεκαετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα για κάλυψη θέσης μηχανικού έργου. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail dlkscv@gmail.com με την ένδειξη Civil Engineer.

Μελετητική εταιρεία με έδρα τον Χολαργό, επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση Γεωλόγο με τα ακόλουθα προσόντα: 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στο πλαίσιο πολεοδομικών μελετών, άριστη γνώση υπολογιστών και σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, Ms Office). Αποστολή βιογραφικών: info@encodia.gr

Η τεχνική εταιρεία anegersi αναζητά Μηχανικό για την θέση Technical Sales manager με τα ακόλουθα προσόντα: ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, CAD, MS-Office, Αγγλικά. Κύριες αρμοδιότητες: παροχή τεχνικών συμβουλών, εκπόνηση προσφορών, προώθηση πωλήσεων, ανάπτυξη και υποστήριξη πελατολογίου. Εκπαίδευση - καθοδήγηση από στελέχη. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικού στο: gt@anegersi.com.gr

Η εταιρεία domisi aac group που δραστηριοποιείται στην Αττική, ζητεί να προσλάβει αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό πε/τε για το τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών, ρύθμισης αυθαιρέτων και ητκ. Απαραίτητη η γνώση ΝΟΚ, Ν.4495/17, συστήματος e-adeies και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ανάλογη σχετική εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο domisi.aac@gmail.com.

Από τεχνική εταιρεία με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμούς, κλπ. Απαραίτητη γνώση MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ). Βιογραφικά στο e-mail: ergattica@gmail.com

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι ή τεχνολόγοι Πολιτικοί Μηχανικοί, ως Εργοταξιάρχες, με αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε Δημόσια έργα, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αναπλάσεων. Απαραίτητη γνώση MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων (εργολήπτης κλπ) autocad, αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS κλπ). Βιογραφικά στο e-mail: ergattica@gmail.com

Η LJA Greece ΜΕΠΕ με έδρα την Αθήνα ζητάει συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό για την εκπόνηση στατικών μελετών έργων υποδομής. Απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Δομοστατικής Μηχανικής και προηγούμενη σχετική εμπειρία θα αξιολογηθούν θετικά. Αποστολή βιογραφικού στην Αγγλική γλώσσα στο ktheodoridis@lja.com.

Πηγή: https://portal.tee.gr/

Εργοδότης: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης