Back to Top

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ασχολούνται με τη Γεωπονία, με προσανατολισμό προς τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτήν και τη σημασία της στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών-ακριτικών περιοχών. Ως Γεωπόνοι ο ρόλος τους είναι να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μελέτες και προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Εργάζονται ως συνεργάτες και τεχνικοί σύμβουλοι των αγροτών, καθοδηγώντας τους στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων. Συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνουν ή διαπιστώνουν ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύουν τρόπους θεραπείας, προτείνουν μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, συμβουλεύουν αγρότες σε θέματα εκτροφής, διατροφής και αναπαραγωγής αγροτικών ζώων. Άλλες αρμοδιότητες ενός γεωπόνου είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη, μπορεί ως στελέχη αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης, να έχουν ένα διοικητικό ρόλο και την ευθύνη της οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης γεωργο-οικονομικών θεμάτων σε μια γεωργική εκμετάλλευση, σε ένα συλλογικό φορέα ή και σε εθνικό επίπεδο με τη διεξαγωγή ερευνών που έχουν στόχο την ανάπτυξη της επιστήμης και την επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα: ­
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπουργείο ­
  • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ­
  • Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με κύριο αντικείμενο τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για την εκτίμηση ζημιών στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, για θέματα αλλοίωσης και ακαταλληλότητας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή διατροφή ζώων κλπ ­
  • Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) και σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ­
  • Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης) και τις Αναπτυξιακές τους Εταιρείες ­
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ­
  • Αγροτική Τράπεζα (συγχώνευση με την Τράπεζα Πειραιώς)
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίας στο ρόλο του συμβούλου ή προμηθευτή του αγροτικού χώρου (ενδεικτικά):
  • στην εµπορία ή/και μεταποίηση γεωργικών εφοδίων (π.χ. λιπασμάτων, ζωοτροφών, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού κλπ)
  • στην διάθεση, διαφήµιση και ενηµέρωση των αγροτών για τα φυτοφάρµακα και συνταγογράφηση αυτών
  • στην ίδρυση, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία φυτωρίων και ανθοκομικών, µελισσοκοµικών και σηροτροφικών επιχειρήσεων και στην εμπορία των προϊόντων αυτών.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές σε γραφεία [με αντικείμενο τις Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες, τις Γεωργικές Μελέτες (Γεωργοοικονομικές-Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργο-κτηνοτροφικές, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, Προγραμματισμού), τις Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου, τις Περιβαλλοντικές Μελέτες).
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες εργολήπτες Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων σε επιχειρήσεις εργοληπτικών δασικών έργων και έργων πρασίνου.
 • Σε γεωργικές και δασικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, παραγωγής πρώτων υλών για τη γεωργία, πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων.
 • Στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση (π.χ. ΣΔΕ, Κέντρα Δια βίου Μάθησης, Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ κλπ) (ΠΕ 14.04) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Σε μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση ο απόφοιτος του Τμήματος είναι απαραίτητο να αγαπά και να είναι εξοικειωμένος με τη φύση και την αγροτική ζωή γενικότερα. Χρειάζεται να έχει μια έφεση στις Φυσικές Επιστήμες (Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βοτανικής, Φυσιολογίας, Ζωολογίας και Οικονομίας). Ως στέλεχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης πρέπει να έχει ενδιαφέρον και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας οι αποφάσεις καθορίζουν την πορεία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Η καλή φυσική κατάσταση και σωματοκινητική ικανότητα είναι επιθυμητές, ώστε να μπορεί να εργαστεί ως γεωπόνος σε εργασίες πεδίου (π.χ. επισκέψεις σε γεωργικές καλλιέργειες για πραγματογνωμοσύνη, εκτίμηση, παρατήρηση ή δειγματοληψία κλπ).

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Λογικο-μαθηματική σκέψη
 • Οπτικο-χωροταξική ικανότητα
 • Σωματικά χαρακτηριστικά όπως καλή φυσική κατάσταση, σωματική αντοχή κλπ
 • Πρακτικές δεξιότητες (π.χ. χειρωνακτική επιδεξιότητα, χρήση υλικών, εργαλείων, οργάνων κλπ)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • του Τμήματος Γεωπονίας
 • του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
 • του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
 • του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
 • του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
 • των Τμημάτων Βιολογίας
 • των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Τμημάτων Χημικών Μηχανικών και Τμημάτων, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών
 • των Τμημάτων Δασοπονίας, Γεωλογίας, Κτηνιατρικής, Ιχθυολογίας (εγγράφονται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ασκούν το επάγγελμα του γεωτεχνικού με ειδικότητα ανάλογης της σχολής αποφοίτησής τους)
 • των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Ανθοκομίας - Αρχιτεκτ. Τοπίου, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος, Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Μηχανικής Βιοσυστημάτων, Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακές ειδικεύσεις προσφέρονται σε επιμέρους αντικείμενα που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, όπως στα Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής στην Γεωργία, στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, στην Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, στην Αγροτική Οικονομία, στη Γενετική Βελτίωση Φυτών, στην Αγροκομία και Ζιζανιολογία, στη Γεωργική Μηχανική και Υδατικούς Πόρους, στην Εδαφολογία και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων, στην Ζωική Παραγωγή, στα Οπωροκηπευτικά, στην Τεχνολογία Τροφίμων, στην Φυτοπροστασία, στα Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής και στη χρησιμοποίηση νέων Τεχνολογιών, στην Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου χρειάζεται να εγγραφούν στα μητρώα των μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να αποχτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος [Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/2000)], η οποία σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3115/9-9-2013 έχει αντικατασταθεί με την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (ανανεώνεται ανά τριετία). Έπειτα, μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΠΑΣΕΓΕΣ, γεωργικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές και δασικές βιομηχανίες κλπ). Ακόμη, μπορούν να απασχοληθούν και ως καθηγητές εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού αποχτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010). Επίσης, μπορούν να δουλέψουν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές είτε ως εργολήπτες έργων (ιδιότητες αμοιβαία αποκλειόμενες). Ως μελετητές συμμετέχουν σε δημοπρασίες και αναλαμβάνουν και εκπονούν μελέτες (π.χ. μελέτες εδαφολογικές, γεωργικές, περιβαλλοντικές, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου κλπ), που προκηρύσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομών, ΤΥΔΚ). Για να γίνουν μελετητές χρειάζεται να περάσουν 4 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου τους και να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λαμβάνοντας μελετητική άδεια Α’ τάξης. Ως εργολήπτες συμμετέχουν σε δημοπρασίες και αναλαμβάνουν και εκπονούν μελέτες που προκηρύσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και αφορούν σε έργα πρασίνου. Για να γίνουν εργολήπτες χρειάζεται να περάσουν 3 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου τους και να πάρουν εργοληπτική άδεια (4 τάξεων με ισχύ για 3 χρόνια) μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Αρχικά γίνονται εργολήπτες με πτυχίο Α’ τάξης. Η άδεια ανανεώνεται ή προάγεται σε ανώτερη τάξη εφόσον ο εργολήπτης έχει επιτελέσει ανάλογα έργα.

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • Instagram
 • YouTube
 • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης