Back to Top

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στα πλαίσια των σπουδών τους έχουν εντρυφήσει στα γνωστικά αντικείμενα και των δύο επιστημών που περιλαμβάνει η διπλή κατεύθυνση που αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους. Συγκεκριμένα, έχουν ασχοληθεί με την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης του ανθρώπινου είδους σε ομάδες και ιδιαίτερα των λαών χωρίς γραφή, καθώς και τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών και το λαϊκό πολιτισμό. Μετά την κτήση του πτυχίου τους οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επέλεξαν να ακολουθήσουν, μπορούν να εργαστούν ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διδάσκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του περιεχομένου των σπουδών τους, με χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού και μέσων διδασκαλίας (π.χ. γραφική ύλη, Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες κλπ). Το ακριβές καθηκοντολόγιο και οι συνθήκες εργασίας των πτυχιούχων ρυθμίζονται από το εκάστοτε εργασιακό πλαίσιο.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Ως καθηγητές (ΠΕ02 Φιλολόγων) στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη διδασκαλία κυρίως των ιστορικών μαθημάτων αφού αποχτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Ως Φιλόλογοι σε Ιδιωτικά Σχολεία και φροντιστήρια.
 • Ως Εκπαιδευτές Ελληνικής Γλώσσας σε φορείς εκπαίδευσης του ευρύτερου δημόσιου (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης).
 • Παροχή εκπαιδευτικού έργου ως ελεύθεροι επαγγελματίες με ιδιαίτερα μαθήματα.
 • Ως ιστορικοί και εθνολόγοι σε ερευνητικά - επιστημονικά ιδρύματα, κέντρα μελετών, μουσεία, πολιτισμικά κέντρα, βιβλιοθήκες, μορφωτικά ιδρύματα, αρχεία, μουσεία, πινακοθήκες (από μονογραφίες ΟΑΕΔ) κλπ
 • Σε προγράμματα ανασκαφών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για την προώθηση της ιστορικής και εθνολογικής έρευνας.
 • Σε υπηρεσίες του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα.

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Ο απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας είναι απαραίτητο να αγαπά τη μελέτη της ιστορίας, της εθνολογίας, των παραδόσεων και του λαϊκού πολιτισμού. Επιθυμητό είναι να χαρακτηρίζεται από ερευνητικό πνεύμα και δημιουργική φαντασία για να μπορεί να ζωντανεύει, να αναπαριστά και να φωτίζει τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τις ιστορικές πηγές και τα κείμενα. Είναι καλό να διαθέτει υπομονή και επιμονή και να μπορεί να μεταδίδει απλά και κατανοητά τις γνώσεις του.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Γλωσσικές Ικανότητες (έφεση στο χειρισμό της γλώσσας, ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, ταχύτητα απόκρισης σε γλωσσικά μηνύματα κλπ)
 • Ειδικές ικανότητες: αναλυτική και συνθετική σκέψη, παρατηρητικότητα και μνήμη, δημιουργικότητα και φαντασία, ταξινόμηση και επεξεργασία πηγών και αρχειακού υλικού
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Δεξιότητες στη διαχείριση τάξεων που είναι πολιτισμικά διαφέρουσες
 • Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων (π.χ. άγχους, θυμού)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες (π.χ. όταν αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα με δημιουργία δικού τους φροντιστηρίου)

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Φιλολογίας
 • των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • του Τμήματος Ιστορίας
 • του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 • του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Επιθυμητή είναι η περαιτέρω ειδίκευση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού επιπέδου στην Ιστορία, την Εθνολογία, τη Λαογραφία, σε Νεοελληνικές και βυζαντινές σπουδές, στη διδακτική της ιστορίας κλπ.

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας συνήθως δουλεύουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού, ως Φιλόλογοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία ή σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, εφόσον επιλεγούν για τις θέσεις αυτές. Επίσης, είναι δυνατό να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές της ελληνικής γλώσσας σε εκπαιδευτικούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε λοιπά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο υπό τη μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων κατ’ οίκον ή και να ανοίξουν το δικό τους φροντιστήριο. Λιγότερο συχνά οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας απασχολούνται ως Ιστορικοί σε ερευνητικά - επιστημονικά ιδρύματα, κέντρα μελετών, μουσεία, πολιτισμικά κέντρα, βιβλιοθήκες, μορφωτικά ιδρύματα, αρχεία, μουσεία και πινακοθήκες.

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • Instagram
 • YouTube
 • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης