Back to Top

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας μελετούν και ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία. Εργάζονται ως Φιλόλογοι στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, διδάσκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της Φιλολογικής Επιστήμης. Στη δουλειά τους αναλαμβάνουν να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν ένα σχέδιο διδασκαλίας με χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών υλικών και εξοπλισμού (π.χ. γραφική ύλη, Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες διδασκαλίας κλπ) για να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου. Ο βαθμός αυτονομίας -συνεργασίας – επίβλεψης στο συγκεκριμένο επάγγελμα, οι ακριβείς συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές-παροχές διαφοροποιούνται ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο απασχόλησης του φιλολόγου.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Εργασία ως καθηγητές Φιλόλογοι (ΠΕ02) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά Σχολεία αφού αποχτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Εργασία ως καθηγητές φιλολογικών μαθημάτων σε ιδιωτικά φροντιστήρια
 • Εργασία ως Εκπαιδευτές Ελληνικής Γλώσσας/Γλωσσικού Γραμματισμού σε ενήλικες στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού)
 • Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα με δημιουργία δικού τους φροντιστηρίου
 • Παροχή εκπαιδευτικού έργου ως ελεύθεροι επαγγελματίες με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε παιδιά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Συγγραφείς, διορθωτές και επιμελητές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους και εφημερίδες
 • Μεταφραστές
 • Ερευνητές σε αρχεία και βιβλιοθήκες
 • Εργασία γενικά σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Ο απόφοιτος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι απαραίτητο να αγαπά τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, και να μπορεί να μεταδίδει απλά και κατανοητά τις γνώσεις του.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Γλωσσικές ικανότητες (έφεση στο χειρισμό της γλώσσας, ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, ταχύτητα αντίληψης και απόκρισης σε γλωσσικά μηνύματα κλπ)
 • Ειδικές ικανότητες: αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, φαντασία, ταξινόμηση και επεξεργασία πηγών και αρχειακού υλικού
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Δεξιότητες στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων και ομάδων
 • Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων (π.χ. άγχους, θυμού)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες (π.χ. όταν αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα με δημιουργία δικού τους φροντιστηρίου)

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 • του Τμήματος Φιλοσοφίας
 • των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • του Τμήματος Ιστορίας
 • του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης
 • των Τμημάτων, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Προσφέρονται ειδικεύσεις μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού επιπέδου σε κάποια από τις κατευθύνσεις της Φιλολογικής Επιστήμης (Κλασική, Mεσαιωνική-Νεοελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία), στις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), στην εκπαίδευση ενηλίκων κλπ.

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας συνήθως προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού, ως Φιλόλογοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία, όπου ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα τους μπορούν να καταλάβουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης (π.χ. Διευθυντής Σχολείου, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Σχολικός Σύμβουλος κλπ). Μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, εφόσον επιλεγούν για τις θέσεις αυτές. Ακόμη, είναι δυνατό να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στα Κέντρα Διά Βίου και σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές. Τέλος, έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες εκπαιδευτικό έργο υπό τη μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων κατ’ οίκον ή και να αναλάβουν επιχειρηματική δράση ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Κοινοποιήστε τις θέσεις εργασίας σας συμπληρώνοντας την φόρμα υποβολής αγγελιών.
Ενημερωθείτε για άρθρα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • Instagram
 • YouTube
 • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Placement

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement

Εντυπο υλικο

Έντυπο υλικό Γραφείου Διασύνδεσης

Μηχανες αναζητησης εργασιας

Δημοσκόπηση

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης